Pasning af orkideer

Herunder har jeg forsøgt at lave en hurtig lyn guide til generel pasning af orkideer. Du kan læse om vanding, lys og gødning. Du kan bruge denne guide som rettesnor, for størstedelen af de orkideer du kan finde i supermarkeder og normale blomsterhandlere, ja, og i vid udstrækning egentlig også størstedelen af de orkideer der er til salg her på siden. Har du dog med en vildtlevende (botanisk) orkide, eller bare en meget speciel type at gøre, bør du dog søge information om den specifikke art eller hybrid du har med at gøre, da den kan have specielle krav for at trives!
Nå, nok om det, indledningsvist er det nok godt at vide lidt om hvordan orkideer vokser i naturen for bedre at kunne forstå hvorfor pasning af orkideer ikke er det samme som pasning af andre planter, så jeg starter lige med at ridse tre typer orkideer op:

Epifytterne – De træ-levende

Langt størstedelen af de vildtlevende (eller botaniske) orkideer er epifytter. Det vil sige at de vokser på andre levende planter – oftest træer – hvor deres rødder ”kravler” på træets bark og holder orkideen fast. Orkideen er ikke en snylter, da den ikke tager næring fra træet, men blot bruger det til at blive hævet lidt fra skovbunden for at komme op i lyset.
Når orkideernes rødder sådan lever i det fri frem for i den fugtige jord, får de selvsagt ikke så meget vand som jordlevede planter får, da ”vandingen” af orkideer i naturen foregår ved regnskyl, dug eller tåge, og eftersom disse fænomener ofte er relativt kortvarige, tørrer orkideens rødder ofte hurtigt ud efter vandingen. Ligeledes er mængden af næringsstoffer de epifytiske orkideer får ikke så høj, da der ikke sker de samme nedbrydningsprocesser omkring rødderne, som der gør i jorden.

At de epifytiske orkideer lever under disse forhold forklarer også en del af deres kendetegn. De vil ofte have bulber (hævede stilke, eller ”løg” der) eller tykke læderagtige blade, der begge bruges til at opmagasinere vand og næring, så orkideen ikke lider skade af at tørre ud mellem naturens vanding af planten.

Lithofytterne – De sten-levende

Andre orkideer er det man kalder lithofytiske, hvilket vil sige at
de vokser direkte på sten, hvorved de lever under nogenlunde samme forhold som de trælevende orkideer. Dog med den undtagelse, at næringsniveauet ofte er endnu lavere, og at de kan blive udsat for væsentligt højere lysniveauer.

De terrestiale – jord-levende

Til sidst er der de jordlevende (terrestiale) orkideer, der modsat de ovennævnte typer ofte har konstant fugtige rødder og er udsat for højere koncentrationer af næringsstoffer omkring deres rødder. Disse orkideer har sjældent bulber eller kraftige blade til at holde på væske og næring, hvilket man skal tage højde for i pasningen af dem da de typisk ikke tåler fuldstændig udtørring.

Ved du ikke om din orkide er epi-, litho-fyt eller terestial, er den højest sandsynligt epifyt, men er det en botanisk art kan du prøve at slå den op her: Wikipedia.

Vanding

Når du vander dine orkideer er det vigtigt at du prøver at imitere forholdene de lever under i naturen. Langt de fleste orkideer i de danske hjem er hybrider af arten Phalaenopsis, der for det meste lever epifytisk og enkelte lithofytisk. Altså er det vigtigt i vandingen af disse orkideer at du sørger for at rødderne når at tørre ud mellem vandingerne, og at den kompost/barkblanding du har orkideerne stående i er luftig. Typisk siger man at vanding bør foretages en gang ugentligt, ved at potten godt og grundigt gennemvandes hvorefter alt vandet skal have lov til at dræne fra. Med denne uges pause mellem vandingerne bør rødderne nå at tørre ud, og orkideen har nogenlunde samme forhold som i naturen. I de varmeste sommermåneder hvor potten vil tørre hurtigere ud kan to ugentlige vandinger være nødvendigt, og omvendt i de kolde vintermåneder, kan vandig hver 10-14 dag være nok hvis potten ikke når at tørre helt ud på blot en uge.

Har du orkideer af fruesko typen (Paphiopedilum, Phragmipedium og Cypripedium) er pasningen lidt anderledes. Til tider er disse orkideer jordlevende, og mange lever epifytisk i bladrester der holder på fugten. Altså skal din vanding tage højde for dette og mange af disse orkideer bør ikke nå at tørre helt ud mellem vandingerne. Dette kan enten opnås ved bare at vande oftere, men også ved at bruge en mere finkornet kompost/barkblanding, der holder bedre på vandet, men dog stadig lader rødderne få luft.

Da disse orkideer også ofte er sarte overfor at have vand på bladene i længere tid, kan man også vælge at vande dem nedefra. Dette gøres ved at stille planten i en underskål der fyldes med et par cm vand, når barken er så tæt på at være tør som muligt. I løbet af en dags tid vil vandet være blevet suget op i barken, og have fugtet rødderne, og man kan så vente i helt op til 10-14 dage med at vande igen. Det handler her om at finde en balance hvor komposten ikke er FOR våd i længere tid, men heller ikke når at tørre fuldstændigt ud mellem vandingerne. Prøv eventuelt med en enkelt eller to planter som et forsøg inden du skifter helt over til denne vandingsform!

Vandkvalitet

Mange af de vildtlevende (botaniske) orkideer er meget sarte overfor kalk og salte i vandet de får. Disse skal vandes med regnvand eller andet rent vand som omvendt-osmose vand, for at trives. Derimod er langt de fleste orkidehybrider, meget mere hårdføre. Disse typer er eksempelvis den almindelige Phalaenopsis og andre orkideer der er tilgængelige fra normale blomsterhandlere og supermarkeder. Disse kan du udmærket vande med postevand og få til at leve og blomstre i mange år.
Du kan koge dit vand for at fjerne en del af kalken. Du vil dog stadig have en væsentlig del Calcium tilbage selv efter kogning, så mit råd er enten at gå hele vejen og bruge helt rent vand, eller at du holder dig fra de sarte arter, og nøjes med at bruge postevand. Omvendt-osmose vand kan købes i butikken til 2 kr. literen, medbring bare en dunk til transport.

Lys

Der er mange der med løftet pegefinger siger at orkideer ikke kan tåle direkte sol! Dette er i en vis udstrækning også rigtigt, men det er dog vigtigt at holde sig for øje at det ikke er det kraftige lys orkideerne ikke kan tåle, men varmen. Har du dine orkideer i en vindueskarm med thermo- eller energi-ruder, kan du i langt størstedelen af året se helt bort fra denne løftede pegefinger. Dine ruder vil absorbere så meget af varmestrålerne fra solen, at dine orkideer sagtens kan klare det! Vær dog opmærksom i sommermånederne, og mærk efter på dine orkideer om bladene bliver for varme. Har du orkideer med meget tynde blade skal du være mere opmærksom, da disse nemmere bliver ophedet, og tørrer ud i solen – så ingen regel uden undtagelser.

Sol

I samme spor er der også orkideer der ikke blot tåler, men også kræver fuld drøn på lys og varme for at trives. Disse planter har typisk meget kraftige og stive blade, et sølv/hvidligt skær på bladene eller runde sukkulent lignende blade (disse kaldes terete typer). Eksempler er orkideer i Vanda, Brassavola, Angrecum eller Laelia familierne.

Har du dine orkideer i et drivhus eller en udestue med enkeltlagsglas skal du dog være meget opmærksom, der kan du få skadet bladene på dine orkideer meget hurtigt, selv i forår og efterår, ved at have solen bagende direkte på. Her er det altså en god ide at sætte skyggenet eller lignende op for at filtrere lidt af varmen fra, eller at placere de meget lys- og varmeelskende planter yderst, så de kan skygge lidt for de andre.

Gødning

Som nævnt tidligere får de fleste orkideer i naturen ikke meget næring når de sidder der på træer og sten, og det skal du selvfølgelig også have for øje i din pasning af orkideer, både i forhold til typen og mængden af gødning du bruger. Derudover kan den type vand du bruger også have indvirkning på hvordan og hvor meget du gøder. Men, for at starte med det første, så findes der mange forskellige typer af orkidegødning. Fælles for dem alle er at de er N-P-K gødning og de fleste indeholder micronæringsstoffer der er essentielle for orkideer. Det er en god ide at finde en god orkidegødning til dine orkideer, frem for at bruge almindelig blomstergødning, da koncentrationen du kan læse dig til på etikken af denne vil være alt for kraftig til orkideer. Et overforbrug af gødning er den sikre vej til at dræbe rødderne, så vær forsigtig – hellere gøde for lidt end for meget!
Og det leder naturligt videre til hvor hyppigt du skal bruge gødning i din orkide pasning. Orkideer har ofte to hovedstadier over året, en vækstfase og hvilefase. I vækstfasen danner orkideen rødder og ny grøn/bladvækst og kræver naturligvis mest næring i denne periode. Her kan du bruge gødning ved op til hver anden vanding. I hvileperioden, hvor orkideen ikke vokser i nogen retning men blot, ja, hviler sig, kan du helt udelade gødning i din vanding, eller blot bruge det hver tredje til fjerde vanding.
Nogle orkideer blomstrer i forbindelse med, eller i slutningen af deres hvileperiode, og hvis det er tilfældet, kan du med fordel skrue op for brugen af gødning når blomsterstanden begynder at blive dannet

Bruger du omvendt-osmose vand eller regnvand til dine orkideer, kan det være gavnligt at bruge orkidegødning i tredjedel eller fjerdedel dosis ved hver vanding (udover den normale dosis du bruger jf. ovenstående) da disse typer vand så godt som ingen næring indeholder, og det menes at de rent faktisk kan trække næring ud af orkideernes rødder.

Denne vejledning til pasning af orkideer er selvfølgelig en generalisering, og der findes en masse botaniske orkideer der har meget mere specifikke krav for at trives, men hvis du følger disse anvisninger vil du få succes med langt størstedelen af de orkideer du kan støde på.